Hạng mục thi công của chúng tôi là gì? Giải pháp trọn gói?

Hệ Thống cấp thoát nước;

Hệ thống đường ống chữa cháy;

Hệ Thống đường ống cấp GAS, LPG.

Hình 1: Hệ thống trạm bơm cấp thoát nước

Với kinh nghiêm thiết kế +10 năm, đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề chúng tôi sẽ làm gì?

 • Khảo sát chi tiết;
 • Lên bản vẽ shop drawing;
 • Tổ chức triển khai thi công;
 • Vận hành và chuyển giao công nghệ;
 • Hoàn công dự án.

Quý khách hàng của chúng tôi sẽ được gì ?

 • GiátrịphùhợpvớiyêucầucủaQuýkhách;
 • Thi côngđúngthiếtkếvàtiếnđộđượcphêduyệt;
 • Chấtlượng, vậttưđúngnhưhợpđồngcó CO, CQ…;
 • Bểbơiđạtthẩmmỹ, thuậntiệnvậnhành.

Kháchhàngcủachúngtôilà ?

 • Kháchsạn, resort, sở ban ngànhnhànước, nhàdân…;
 • Cáccôngtythiếtkếkiếntrúc, thicôngxâydựngvànộithất;
 • Cáccôngtythiếtkếvàthicôngcơđiện.

Kháchhànglàmgìđểliênlạcvớichúngtôi?

Quykháchhàngliênlạcvớichúngtôi quasốđiện 0964.86.66.86, hoặcđểlạithông tin qua email: contact@8tgroup.com,chúngtôisẽcócánbộliênlạcvớiQuýkháchhàng.

Kháchhàngchú ý: ChúngtôisẽphụcvụQuýkhách 24/7.

Xinchânthànhcảmơn.