Mô tả dự án

Dư án: Khách Sạn Van Da

Địa điểm : Đà Nẵng

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Binitis

Hạng mục
  • Cung cấp lắp đặt thiết bị bể bơi