Hoàn thành cải tạo văn phòng SSI 1C- Ngô Quyền, Hà Nội

Với tinh thần làm việc khẩn chương 8Tgroup đã hoàn thành đúng tiến công trình và ban giao cho sử dụng với những hạng mục sau:

  • Hệ thống điện;
  • Hệ thống điện nhẹ;
  • Điều hoà không khí.

Tiến độ dự án : 02 (tháng)

Một số hình ảnh thi công của dự án :

Ảnh đại diện của tin tức

Hình 1 Hệ thống đèn chiếu sáng và điều hoà

Hình 2: Ổ cắm, ổ mạng, ổ thoại từ sàn lên bàn làm việc

Hình 3: Ổ cắm, ổ thoại, ổ mạng trên bàn làm việc của nhân viên