Hệ thống cơ điện

Hạng mục chúng tôi làm gì? Bảo dưỡng phòng ngừa Khắc phục sự cố Cung cấp thay thế phụ kiện spare parts Cải tạo nâng cấp Khảo sát thiết kế, lập dự toán Vận hành chạy thử và chuyển giao

Xem tiếp

Hạng mục thi công của chúng tôi là gì? Giải pháp trọn gói?

Xem tiếp

Hạng mục thi công của chúng tôi là gì? Giải pháp trọn gói?

Xem tiếp

Hạng mục thi công của chúng tôi là gì? Giải pháp trọn gói?

Xem tiếp

Hạng mục thi công của chúng tôi là gì? Giải pháp trọn gói?

Xem tiếp

Hạng mục thi công của chúng tôi là gì? Giải pháp trọn gói?

Xem tiếp

Những hạng mục thiết kế phần cơ? Thiết kế Hệ thống Thông gió; Thiết kế Hệ thống hồi nhiệt; Thiết kế Hệ thống nước ngưng; Thiết kế Hệ thống quản lý năng lượng; Thiết kế Hệ thống chống và báo cháy; Thiết kế Hệ thống điều hòa không khí;...

Xem tiếp